NG at NANG

Magkaiba ang paggamit ng nang at ng. Ang “nang” ay ginagamit na kasingkahulugan ng “noong” o “upang”; para pagsamahin ang “na” at “ang”; para pagsamahin ang “na” at “ng“; para pagsamahin ang “na” at “na”; para magsaad ng paraan; at bilang pang-angkop ng pandiwang inuulit.

Mga halimbawa:

 1. Nang (noong) isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo.
 2. Mag-aral kang mabuti nang (upang) makatapos ka sa ‘yong pag-aaral.
 3. Labis nang (na ang) panglalait ang natamo niya.
 4. Napahamak nang (na ng) tuluyan ang kanyang anak nang (noong) ito’y kanyang iwan.
 5. Umalis ka nang hindi man lang nagsuklay.
 6. Manalangin ka nang taimtim nang (upang) makamit mo ang iyong minimithi.
 7. Iyak nang iyak ang mga batang naulila dahil sa trahedya.

Ang “ng” naman ay ginagamit kung sinusundan ng pangngalanpang-uri, o pamilang.

Mga halimbawa:

 1. Ang tokador ay puno ng damit.
 2. Bumusina nang malakas ang tsuper ng taksi.
 3. Nagsama siya ng sampung kawal.

May mga pagkakataon na parehong tama ang paggamit ng “nang” at “ng” sa pangungusap o tama sa balarila ngunit magkaiba ng pakahulugan at kagamitan.

Halimbawa:

 1. Kumuha ka nang papel. (Pagtatama: Ito ay isinusulat ng “Kumuha ka na ng papel”).
 2. Kumuha ka ng papel.

Parehong tama ang dalawang pangungusap ngunit magkaiba ng pakahulugan. Ang unang pangungusap ay nagbibigay ng diin na dapat ngayon na o sa sandaling ito dapat ng kumuha na ng papel ang inuutusan. Maaaring isulat ito na “Kumuha ka na ng papel”. Samantalang ang ikalawang pangungusap ay naguutos lang na kumuha ng papel.

Wastong paggamit ng NG at NANG

Wastong gamit ng NG:

 1. Kapag sinasagot ang tanong na ANO
  Ano ang kinain si Ben?
  – Kumain si Ben ng pansit na malamig.
 2. Kapag PAGMAMAY-ARI (possession)
  – Mahilig siyang kumain ng talbos ng kamote.
  – Nakakabingi ang tahol ng aso ng kapitbahay.
  – Kabarkada ko ang apo ng lolo ng tita ng kaklase ko.

Wastong gamit ng NANG:

 1. Kapag sinasagot ang tanong na PAANO
  Paano tumakbo si Ben?
  – Tumakbo si Ben nang matulin.
  – Tumatakbo si Ben nang nakapikit.
  – Tumatakbo si Ben nang walang tsinelas.
 2. Kapag UMUULIT ang KILOS
  Takbo nang takbo si Ben kahapon kaya siya ubo nang ubo ngayon.
 3. Kapag sinasagot ang tanong na GAANO
  Gaano kalaki ang itinaba ni Ben? Tumaba si Ben nang bahagya.
  Gaano siya katagal nakulong? Nakulong siya nang isang taon.
  Gaano kalayo ang nilakad niya? Naglakad siya nang isang kilometro.
ADVERTISEMENT
loading...