Victoria

Ang Victoria ay ang sikat na sasakyang pandagat na nakaikot sa mundo. Isa ito sa limang barko na ginamit ni Ferdinand Magellan sa kaniyang ekspedisyon.

Ginamit niya ito sa kaniyang paglalakbay para sa España at para tumuklas ng bagong lupain at bagong daan sa paglalakbay papuntang Silangan.

Bukod sa Victoria, ang apat pang barko ni Magellan ang tinawag na Trinidad—ang punong sasakyan, San Antonio, Concepcion, at Santiago upang gamiting pang-lakbay.

Basahin: Balangay

Noong ika-20 ng Setyembre taong 1519, lumayag ang limang barko at lulang 265 opisyal, sundalo, at tripulante sa San Lucar de Barrameda at tumawid ito ng Karagatang Atlantiko.

Dumanas ng matinding hirap ang mga manlalakbay, marami ang namatay sa sakit at nagkaroon ng motin bago pa man nakaikot ng Timog Amerika at tumawid ng Karagatang Pasipiko.

Tatlo na lamang sa mga marko ni Magellan ang nakarating sa Samar noong ika-17 ng Marso taong 1521. Pagkaraan ng pagkatalo at pagkamatay ni Magellan sa Labanang Mactan noong Ika-28 ng Abril, kinailangang sunugin ang isang barko.

Ang Trinidad at Victoria ay nagsikap na makabalik sa Europa, ngunit nabihag ng mga Portuges ang Trinidad. Sa pangunguna ni Juan Sebastian Elcano, ang Victoria ay tumawid ng Karagatang Indian, umikot sa Africa, at matagampay itong nakauwi sa España noong Setyembre 1522.

Basahin din: Sandugo Shrine
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...