Torogan

Ang torogan ay ang tinitirahan ng datu kasama ang pamilya nito sa Meranaw. Ito ang pinakamalaki sa mga bahay na matatagpuan sa teritoryo ng isang sultanato.

Ang bahay na torogan ay walang dibisyon at sama-samang naninirahan dito ang mga kasapi ng pamilya ng datu.

Makikita sa dakong harapan ng torogan ang makipot na bintana na ang kuwadro ay nauukitan ng okir. Mababa nang kalahating metro ang bahagi ng kusina na kung saan niluluto ang pagkain ng magpapamilya.

Basahin: Bahay Kubo

Patulis naman ang tuktok ng bubong at malapad sa bahaging ibaba na tulad ng salakot, yari sa tabla ang mga dingding nito at ang buong estruktura ay iniaangan ng mga haliging yari sa punongkahoy na mayroong dalawang metro ang taas, nakalitaw lamang at hindi nakabaon sa lupa ang mga haligi nito.

Nakausli ang ilang tabla ng sahig upang maging panolong na nasa dakong harapan ng torogan. Napapalamutian din ng okir ang sahig, panolong, bintana, at iba pang bahagi ng bahay na ito.

Ang pagsasagawa ng disenyo o hitsura ng bahay na ito ay sinadya upang maging matatag ito laban sa mga ‘di inaasahang sakuna tulad ng lindol.

Bukod sa pagiging tirahan ng datu, ginagamit din ito sa pagtitipon ng komunidad. Ginaganap dito sa bahay na ito ang mga kasalan, lamayan, pulong, at mga paglilitis. Dito rin pinatutuloy ang mga panauhin.

Basahin din: Vigan
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...