The Manila Times

Ang The Manila Times ay isa sa pinakamatandang pahayagan sa Pilipinas—kung saan nakasulat sa wikang Ingles ang mga nilalaman o artikulo nito.

Unang itinatag ang The Manila Times noong ika-11 ng Oktrubre taong 1898, ilang oras matapos lagdaan ang Tratado ng Paris na nagwakas sa Digmaang Espanyol-Amerikano, kaugnay nito ang paglilipat ng soberanya sa Pilipinas mula Espanya at Estados Unidos.

Ang unang naging tagapaglathala ng The Manila Times ay si Thomas Gowan—isang Amerikano na may ilang taon nang naninirahan sa Pilipinas, para sa mga sundalong Amerikano sa bansa.

Basahin: La Liga Filipina

Dalawang beses na pansamantalang nagsara ang nasabing pahayagan, ngunit muling nagbukas at patuloy na lumalabas.

Noong ika-10 ng Oktubre taong 1898, inilunsad sa isang pahayagan na may pamagat na The Manila Times ang unang press cable na natanggap ng Pilipinas. Ibinalita nito ang kumperensiya sa Paris upang wakasan ang Digmaang España-Estados Unidos.

Nagpatuloy ito ng araw-araw na pagbabalita noong ika-14 Marso taong 1930. Pagkaraan ay binili ng pamilya ni Don Alejandro Roces ang imprenta ng Tribune-Vanguardia-Taliba at nagtayo sila ng korporasyon na kalauna’y tinawag na The Manila Times Publishing Co., Inc.

Ito ay naging pinakamalaking peryodikong pambansa makaraan ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Muli itong nagsara noong ika-23 ng Setyembre taong 1972 nang mapatawan ng Batas Militar sa Pilipinas.

Noong ika-5 ng Pebrero taong 1986 ay muli itong nagbukas ngunit napagbili ito kay John Gokongwei. Ngunit napilitan itong ibenta ni Gokongwei kay Mark Jimenez nang idemanda ang diyaryo ng noo’y Pangulong Joseph Estrada dahil sa ibinalita nito na “ang pangulo ay naging di sinasadyang ninong ng isang maanomalyang transaksiyon”.

Basahin din: Kartilya ng Katipunan
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...