Ang teorya ng wika ay ang siyentipikong pag-aaral ng iba’t-ibang paniniwala ng mga bagay-bagay na may batayan ngunit hindi pa lubusang napapatunayan.

Teoryang Bow-Wow

Ito ay ang wikang ginagaya ang tunog na nililikha ng mga hayop gaya ng tahol ng aso, tilaok ng manok at huni ng ibon.

Pati na rin ang paggaya sa tunog ng kalikasan at paligid tulad ng ihip ng hangin, patak ng ulan at langitngit ng kawayan.

Teoryang Ding Dong

Lahat ng bagay sa mundo ay mayroong sariling tunog, na siyang kumakatawan sa bawat isa at ang tunog na iyon ang siyang ginagad ng mga sinaunang tao na kalaunan ay nagpabago-bago at nilapatan ng iba’t-ibang kahulugan.

Tinawag din ito ni Max Muller na simbolismo ng tunog.

Halimbawa: tsug-tsug ng tren, tik-tok ng orasan

Teoryang Pooh-Pooh

Ito ay nakalilikha ng tunog, sanhi ng bugso ng damdamin. Gamit ang bibig, napabubulalas ang mga tunog ng pagdaing na dala ng takot, lungkot, galit, saya at paglalaan ng lakas.

Tingnan: Barayti ng Wika

Teoryang Ta-ra-ra-boom de ay

Ang wika ng tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang nilikha sa mga ritwal na kalaunan din ay nagpapabago-bago at nilapatan ng iba’t-ibang kahulugan.

Halimbawa: pagsayaw, pagsigaw, at pagkanta o bulong na ginagawa tuwing makikidigma, pagtatanim at iba pa.

Teoryang Sing-Song

Ito ay iminungkahi ng linggwistang si Jesperson na ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang mga bulalas-emosyunal.

Iminungkahi rin niya na taliwas sa iba pang teorya, ang mga unang salita ay sadyang mahahaba at musikal, at hindi maiikling bulalas na pinaniniwalaan ng karamihan.

Tore ng Babel

Ito ay ang teorya na nahalaw mula sa Banal na Kasulatan, nagkaroon ng panahon kung saan ang wika ay iisa lamang.

Napag-isipan na magtayo ng isang tore upang hindi na magkawatak-watak at nang mahigitan ang Panginoon.

Ngunit nang malaman ito ng Panginoon, ay agad Siyang bumaba at sinira ang tore.

Nang nawasak na ang tore, nagkawatak-watak na ang tao dahil iba-iba na ang wika na kanilang binibigkas kaya nagkanya-kanya na sila at kumalat sa iba’t-ibang bahagi ng mundo.

Silipin: Balagtasan

Teoryang Yoo He Yo

Pinaniniwalaan ng linggwistang si A.S Diamond na ang tao ay natutong magsalita bunga di-umano ng kaniyang puwersang pisikal.

Teoryang Ta-Ta

Ayon naman sa teoryang ito, ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kaniyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon, ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalaunan ay nagsalita.

Tinatawag itong ta-ta sa wikang Pranses na nangangahulugang paalam o goodbye sapagkat ang isang tao nga namang nagpapaalam ay kumakampay ang kamay nang pababa at pataas tulad ng pagbaba at pagtaas na galaw ng dila kapag binibigkas ang salitang ta-ta.

Teoryang Mama

Nagmula ang wikang ito sa mga pinakamadadaling pantig ng pinakamahahalagang bagay.

Halimbawa: Ang unang salita na madalas binabanggit ng mga bata, unang nasasabi ng mga bata ang mama bilang panumbas sa salitang mother.

Toeryang Hey you!

Iminungkahi ng linggwistang si Revesz na hango sa interpersonal na kontak ng tao sa kaniyang kapwa tao ang wika. Nagmula ang wika sa mga tunog na nagbabadya ng pagkakakilanlan at pagkakabilang. Tinatawag din itong teoryang kontak.

Teoryang Coo Coo

Sa teoryang ito, pinaniniwalaan na ang wika ay nagmula sa mga tunog na nililikha ng mga sanggol. Ang mga tunog daw na ito ang ginaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid.

Taliwas naman ito sa paniniwala ng karamihan na ang mga bata ang nanggagaya ng tunog ng mga matatanda.

Silipin din: Tula o Panulaan

Teoryang Babble Lucky

Ang wika naman na ito ay nagmula raw sa mga walang kahulugang bulalas ng tao.

Sa pagbubulalas ng tao, sinuwerte lamang daw siya nang hindi sinasadya at walang kabuluhang tunog na kaniyang nilikha at naiugnay sa mga bagay-bagay sa paligid na kalauna’y naging pangalan ng mga iyon.

Teoryang Hocus Pocus

Ayon naman kay Boeree, maaaring ang pinanggalingan ng wika ay tulad ng pinagmulan ng mga mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno.

Maaari raw kasing noon ay tinatawag ng mga unang tao ang mga hayop sa pamamagitan ng mga mahikal na tunog na kalaunan ay naging tawag na sa bawat hayop.

Teoryang Eureka!

Sinasabing ang wika raw ay sadyang inimbento ng ating mga ninuno. Maari rin daw na may ideya na sila sa pagpapangalan ng mga bagay-bagay at mabilis itong kumalat sa iba pang tao.

Basahin din: Panitikan ng Pilipinas
Ang Talumpati

ADVERTISEMENT
loading...