Saligang Batas

Ang Saligang Batas ay ang kataas-taasang batas sa Pilipinas at batayan ng lahat ng batas at opisyal na kalutasang maaaring pagtibayin ng Kongreso at Pangulo.

Kalipunan ito ng mga nasusulat na patakarang dapat sundin ng buong bansa. Itinatakda ang saligang batas ang mga bagay na dapat gawin ng estado at pamahalaan para sa mamamayan pati na rin ang tungkulin ng mamamayan sa estado at pamahalaan.

Ang bansang Pilipinas, ang lahat ng naging saligang batas ng Pilipinas ay naglalarawan ng mga karapatan ng mamamayan at mga pananagutan ng pamahalaan.

May dalawang uri ng saligang batas, ito ay ang nasusulat at ang hindi nasusulat. Ang nasusulat ay ang mga prinsipyong naisasakatawan ng isang kasulatang dokumento habang ang hindi nasusulat naman ay yaong kinapapalooban ng mga alituntunin na hindi pa naisasalig sa kabuuhan sa isang kongkretong anyo.

Basahin: Batas Militar

Inilalahad din ng konstitusyong ito ang pangkalahatang patakaran ng estado at mga tungkulin at gawain ng mga pangunahing sangay ng gobyerno.

Ang Konstitusyong Biyak-na-Bato at Konstitusyong Malolos ang mga unang saligang batas sa Pilipinas. Ito ang naging legal na batayan sa pag-iral ng rebolusyonaryong pamahalaan ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo.

Ang Konstitusyong 1935 ang naging batayan ng Pamahalaang Komonwelt na pinamunuan nina dating Pangulong Manuel Quezon at ni dating Pangulong Sergio OsmeƱa.

Ginamit din ito ng malayang Republika ng Pilipinas magmula noong 1946 hanggang 1972. Nilusaw naman ng Konstitusyong 1935 nang magdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos ng Batas Militar noong 1972.

Basahin din: Demokrasya
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...