Pedro Calungsod

Si Pedro Calungsod ay ang ikalawang santong Pilipino sa Simbahang Katolika at opisyal siyang naging kanonisado noong ika-21 ng Oktubre taong 2012.

Hindi tiyak ang petsa at pook ng kapanganakan ni Pedro Calungsod, bagaman higit na malakas ang pag-angkin sa kaniya ng Ginatilan, Cebu.

Wala ring alaala hinggil sa kaniyang anyo, ngunit inilalarawan siyang nakasuot ng kamisa tsino at may hawak na palaspas ng martir o isang krusipiho, aklat ng katekismo o rosaryo upang katawanin ang kaniyang gawaing misyonero.

May edad na 14 taong gulang si Pedro Calungsod nang mahirang siya kasama ng ibang kabataan na akompanyahan ang mga Heswita sa pamumuno ni Fray Diego Luis de San Vitores sa misyon sa Islas Ladrones.

Basahin: GOMBURZA

Mahirap ang manirahan sa Ladrones bukod sa malimit dumaan ang bagyo. Dumating sa Guam sina san Vitores noong ika-15 ng Hunyo taong 1668 kasama ng 30 sundalo.

Mapayapa ang kanilang panimulang pakikipag-ugnayan sa mga katutubong Chamorro. Subalit, nagbago ito sa kadahilanang may isang arbularyong tsino ang nagsulsol at ginulo ng mga bumaliktad ng pananampalataya ang mga misyonero.

Isa sa mga bumaliktad si Matapang na nagsiklab dahil bininyagan ni Fray Diego ang kaniyang anak. Sinugod ni Matapang kasama ang isang katulong ang magkasamang sina Pedro at Fray Diego, hinagisan sila ng sibat.

Mabilis namang nailagan ni Pedro ang mga naunang lumilipad na sibat, sinasabing maaari sanang tumakas si Pedro ngunit hindi niya iniwan si Fray Diego hanggang sa tamaan siya ng isang sibat sa dibdib.

Basahin din: Sinulog Festival

Sinalakay siya ng kasabway ni Matapang at pinag-tataga, walang nagawa si Fray Diego kundi bigyan ng huling sakramento si Pedro Calungsod bago siya pinaslang nina Matapang.

Isang taon ang lumipas, nagsimula ang proseso ng beatipikasyon nina Fray Diego at Pedro. Ngunit natigil ito dahil sa samu’t-saring sanhi. Noong 1981, nahalungkat ang mga dokumento ng kanilang martiryo.

Noong Pebrero 2012, pormal na ipinahayag ni Papa Benedict XVI ang kanonisasyon ni Pedro Calungsod na ginanap noong ika-21 ng Oktubre taong 2012 sa Roma.

Ang pista ni San Pedro Calungsod ay kasabay ni San Diego Luis de San Vitores na ipinagdiriwang tuwing ika-2 araw ng Abril.

Basahin din: Sampung Utos ng Diyos
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...