Panghalip

Ano ang Panghalip?

Ang Panghalip ay ang salitang humahalili o nagmimistulang pamalit sa ngalan o pangngalan na nagamit sa parehong pangungusap o sa kasunod na pangungusap.

Ito ay tinatawag na Pronoun sa wikang Ingles. Ating alamin ang mga uri ng panghalip.

May apat na uri ang panghalip, kabilang sa mga uri nito ang panghalip na panao, pananong, panaklaw, at pamatlig.

Mga Uri ng Panghalip

Panao – Ang Panghalip na Panao ay nagmula sa salitang “tao”, kaya’t nagpapahiwatig ito sa na “para sa tao” o “pangtao”. Ito ay panghalili sa ngalan ng tao, maaari rin itong gamitin bilang simuno at tagaganap.

Isahan:

SimunoTagaganap
akoko
ikaw, kamo
siyaniya

Maramihan:

SimunoTagaganap
tayonatin
kaminamin
kayoninyo
silanila

Ang panaong simuno ay nakikita sa unahan ng ay at nasa hulihan ng pangungusap kung ito’y walang ay. Ang panaong nagaganap ay laging nasa bahagi ng panaguri at nakikita kasunod ng pandiwa.

Paari – Ito ay ang mga pumapalit sa pangngalang nagpapakita ng pag-aari.

IsahanMaramihan
akinatin, amin
iyoinyo
kanyakanila

Lagi itong nakikita sa bahaging panaguri o pagkatapos ng panandang “ay” at sa unahan ng pangungusap kung walang “ay”. Ito ay hindi dapat sinusundan ng pangngalan, hindi rin dapat may “sa” sa unahan.

Halimbawa: “Ang bansang Pilipinas ay atin

Pananong – Ito ay ang pamalit sa pangngalan sa paraang patanong, ito rin ay maaaring gamitin pang isahan o maramihan.

KinakatawanIsahanMaramihan
taosinosinu-sino
bagayanoanu-ano
bagay na pipiliinalinalin-alin
taong may-arikanino, ninokani-kanino, ninu-nino
bilangilanilan-ilan
sukat o damigaanogaa-gaano
halagamagkanomagka-magkano

Pamatlig – Ito ay ang humahalili sa ngalan ng bagay at iba pa na itinuturo o inihihimaton.

Mga SalitaPaglalarawan
ito, ganito, dito, hetoHawak niya o malapit sa kanya ang itinuturo.
iyan, ganyan, diyan, hayanMalapit sa kanya ang itinuturo.
iyon, ganoon, doon, hayunMalayo naman sa kanya ang itinuturo.

Ang dito, diyan at doon ay ginagamit kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa mga malapatinig na w at y.

Nagiging rito, riyan at roon ang dito, diyan at doon kung ang nauunang salita ay nagtatapos sa patinig at mga malapatinig na w at y.

Basahin din: Pang-uri
Panitikan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...