Pang-uri
Pang-uri - Kahulugan, Uri, Antas at mga Halimbawa ng Pang-uri (Adjective).

Kahulugan, Uri, Antas at mga Halimbawa ng Pang-uri (Adjective).

Ano ang Pang-uri?

Ang pang-uri mga salitang nagsasaad ng uri o katangian ng tao, bagay, hayop, pook at pangyayari.

Ito ay ginagamit na panuring sa pangngalan at panghalip, at ginagamit din bilang pangngalan.

Uri ng Pang-uri
Ang tatlong uri ng pang-uri

Panlarawan
Ito ay nagsasaad ng laki, kulay, anyo, amoy, tunog, yari, lasa at hugis ng mga pangngalan o panghalip. Halimbawa: munti, biluhaba, matamis, malubha.

Pantangi
Sinasabi nito ang tiyak na pangngalan. Ito ay binubuo ng isang pangngalang pambalana at isang pangngalang pantangi. Ang pangngalang pantangi (na nagsisimula sa malaking titik) ay naglalarawan o tumutukoy sa uri ng pangngalang pambalana. Halimbawa: wikang Ingles, kulturang Espanyol, pagkaing Ilokano.

Basahin: Tula o Panulaan

Pamilang
Ito ay nagsasabi ng bilang, dami, o posisyon sa pagkakasunodsunod ng pangngalan o panghalip. May ilang uri ito.

Kaantasan ng Pang-uri
Ang tatlong antas ng pang-uri

Lantay
ito ay nasa lantay na kaantasan kapag walang ipinaghahambing na dalawa o maraming bagay. Ang mga halimbawa nito ay maganda, mataas, mabigat, at mahinahon.

Pahambing
ito ay nasa pahambing na antas kapag may pinaghahambing na dalawang pangngalan – tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ang mga halimbawa nito ay mas maliit, magkasing-lapad, at mas kasya.

Pasukdol
ito ay nasa pasukdol na antas o kaantasan kapag ito ay nagpapakita ng pangingibabaw sa lahat. Ang mga halimbawa nito ay pinakamatalino, pinakamatapang, at pinakamalaki.

Halimbawa ng mga Pang-uri

  1. Niyakap niya nang mahigpit ang kanyang ina.
  2. Mabilis na tumakbo ang bata.
  3. Natulog siya nang patagilid.
  4. Magalang niyang tinanggap ang mga panauhin.
  5. Si Mang Kanor ay masipag magtanim sa bukid.

Patakaran
Ito ay nagsasaad ng aktuwal na bilang ng tao o bagay. Ito ay mga basal na bilang o numeral.

Halimbawa: isa, apat, limang libo

Silipin din: Wika

Panunuran
Ito ay nagsasaad ng posisyon ng pangngalan sa pagkasunod-sunod ng mga tao o bagay. Isinasabi ng mga ito kung pang-ilan ang tao o bagay.

Halimbawa: ikatlo, una, pangalawa

Pamahagi
Ito ay nagsasaad ng bahagi ng kabuuan ng pangngalan. Ang unlaping tig- ay nagsasaad ng pantay na pamamahagi (equal distribution). Ginagamit ito kapag ang bilang ng bagay na ibinigay o natanggap ay parepareho. Maaari rin na may anyong bahagimbilang o hating-bilang (fraction sa Ingles) ang pamahaging pamilang. Ginagamit din ang salitang bahagdan, persentahe, o porsiyento pagkatapos ng bilang para sa bahagi ng isang daan.

Halimbawa: kalahati, limang-kawalo, sangkapat

Pahalaga
Ito ay nagsasaad ng halaga (katumbas na pera) ng bagay o anumang binili o bibilhin.
Halimbawa: piso, limampung sentimo, sandaang piso

Palansak
Ito ay nagsasaad ng pagpapang-pangkat ng mga tao o bagay. Itinutukoy nito ang bilang na bumubuo ng isang pangkat ng tao o bagay na pinagsama-sama.

Halimbawa: dalawahan, sampu-sampu, animan

Patakda
Ito ay nagsasaad ng tiyak na bilang ng pangngalan. Ang bilang na ito ay hindi na madadagdagan o mababawasan pa.

Halimbawa: iisa, dadalawa, lilima

Basahin din: Pandiwa
Panitikan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...