Nasyonalismo

Ang Nasyonalismo ay isang sistema ng paniniwala o ideolohiyang pampolitika na bumubugkos sa damdamin ng taong may kaparehong wika, kultura, at kaugalian.

Pinaniniwalaan na ang nasyonalismo ay isang pangyayaring kamakailan lamang naganap at nangangailangan ng mga kondisyong estruktural ng mga modernong lipunan. Ang pambansang watawat, pambansang awit, at iba pang simbolo ng mga pagkakakilanlan ng bansa ay itituturing na mahalagang sagisag ng pagkakabuklod-buklod.

Ang salitang nasyonalismo ay nagmula sa German na nationalismus na nilikha ni Johann Gottfried Herder noong 1770’s.

Hindi tiyak kung saan umusbong ang nasyonalismo ngunit pinaniniwalaan na ang pag-unlad niyo ay mahigpit na kaugnay ng modernisasyon ng estado at ng pagtangkilik sa soberanyang popular.

Basahin: Kilusang Propaganda

Noong siglo-19 nagsimula ang nasyonalismo sa Pilipinas, resulta ito ng mahigit tatlong siglo ng kolonyalismong EspaƱol. Sa pangkat ng mga creoles nagsimula ang binhi ng kamalayang pambansa na pagkaraan ay pauunlarin at paiigtingin ng mga ilustrado at isasakatuparan naman ng mga Indio.

Sinasabi rin na bunga ito ng mahalagang salik, tulad ng sekularisasyon ng mga simbahan, pagbabagong pang-ekonomiya, at pagkabuo ng isang uring edukado.

Sa pamamagitan ng panulat nina Marcelo H. del Pilar, Graciano Lopez Jaena, at Jose Rizal at iba pang ilustrado at napaigting ng Kilusang Propaganda ang nasyonalismo sa loob at labas ng Pilipinas.

Itinaas naman ng mga tulad nina Andres Bonifacio at Emilio Jacinto ang pag-ibig sa bayan tungo sa Himagsikan para sa kalayaan ng Pilipinas.

Basahin din: Demokrasya
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...