Mount Pulag

Ang Bundok Pulag o Mount Pulag sa Ingles ay ang ikatlong pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Ito ay matatagpuan sa Benguet, Ifugao, at Nueva Vizcaya.

Tropikal ang klima sa Mount Pulag na may ulan sa malaking bahagi ng taon. Karaniwa’y nasa 4,489 mm bawat taon ang presipitasyon kasama ang buwan ng Agosto na siyang pinakabasang buwan na may karaniwang presipitasyon na 1,135 mm.

Sa bundok na ito, mayroong halos 528 na dinodukumentong uri ng halaman ang bundok na ito. Dito rin matatagpuan ang likas na endemikong duwendeng kawayan, at ang pinong Benguet.

May mga 33 uri ng ibon ang matatagpuan sa bundok na ito kasama na ang ilang mga nanganganib na mga mamalya tulad ng usa, malalaking mga daga at paniki na may mahabang bukoy na ang kinakain ay prutas.

Basahin: Chocolate Hills

Noong ika-20 ng Pebrero taong 1987, idineklara ang malaking bahagi ng bundok na maging Pambansang Liwasan sa bisa ng Proklamasiyon Bilang 75. Nilalayon ito upang panatilihin ang kapaligiran sa paligid ng bundok laban sa mga panganib ng pagsulong ng lugar katulad ng ginawang lupang sakahan, produksiyon ng batang, pangangaso at turismo.

Matatagpuan sa Mount Pulag ang isa sa pinakamayamang biodiversity sa bansa, at naninirahan dito ang ilang nanganganib na uri ng hayop. Matatagpuan din ang mahigit kumulang 50 libingang-yungib ng mga sinaunang Ibaloi sa bundok, sa bayan ng Kabayan, Benguet.

Bilang pagtupad, sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 734, ang mga kuweba ay kinikilalang mga Pambansang Yamang Kultural.

Basahin din: Mga Anyong Lupa
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...