Mambabarang

Mambabarang | Mitolohiyang Pilipino

Ayon sa Mitolohiyang Pilipino, ang mangbabarang ay isang uri ng mangkukulam na gumagamit ng insekto at espirito upang gambalain ang katawan ng kanilang kinasusuklaman.

Ang mambabarang ay isang ordinaryong tao lamang na may kakayahang gumamit ng itim na mahika, na kayang pahirapan o paslangin ang kaniyang biktima.

Kadalasan ang mga taong nagbabayad upang maisagawa ang ritwal ay ang mga may kaaway at gustong gumanti sa paraan ng kapangyarihang itim o barang. Depende sa kanilang kagustuhan kung ano man ang gusto nilang mangyari sa isang tao.

Upang maisagawa ang maitim na balak o ang barang ay kailangan nila ng buhok ng biktima at itatali ito sa insekto o uod upang maging kasangkapan.

Mapanganib ang isinasagawang ritwal ng mga mambabarang at nagreresulta ito ng kamatayan sa biktima. Sa panahon ngayon hindi tayo dapat nagpapadala sa ating mga damdamin para lamang magsagawa ng hindi kanais-nais na pangyayari sa ating kapwa.

Kung ikaw ay may kaalitan, huwag na huwag kang gagawa ng hakbang na makakapahamak sa iyong kaaway bagkus ay makipag-ayos nalang para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin.

Halintulad sa layunin ng mga mangkukulam ay ginagawa ito ng mga mangbabarang upang protektahan ang kanilang mga angkan at ari-arian.

ADVERTISEMENT
loading...