Maharlika

Ang Maharlika ay isang uri ng makalumang mandirigma sa sinaunang lipunang Tagalog sa isla ng Luzon na tinatawag naman sa wikang Espanyol bilang Hidalgos.

Ito ang tawag sa mga kasapi ng nakakataas na uri sa pre-kolonyal ng lipunang Pilipino. Maaaring nagmula ang mga maharlika sa pag-iisang dibdib ng isang miyembro ng umiiral na naghaharing pamilya at miyembro ng pamilyang naalis sa puwesto, o di kaya’y miyembro ng isang nabihag na pamilya na nakipagsundo para mapanatili sa kanila ang ilang pribilehiyo.

Gayunpaman, ang termino ay napagkakamalian na nangangahulugang marangal, na ang tunay na kahulugan ay limitado lamang na namamana ang antas ng Maginoo.

Basahin: Alamat ng Talong ng Maria Cristina

Ang salitang maharlika ay isang salitang hiram mula sa Sanskrit na maharddhika, ito ay isang titulo na nangangahulugang “tao ng kayamanan, kaalaman, o kakayahan”.

Nakakahalubilo ng mga maharlika ang mga datu sa ilang gawain, bagama’t hindi nila kinanakailangang magbayad ng buwis ay inatasan naman silang tumulong sa pangkaraniwang gawaing pangkomunidad tulad ng pagtatanim sa bukid at pakikipagdigma.

Malimit silang maglaan ng serbisyo para ipagtanggol ang kanilang datu kapalit ng pribilehiyong makibahagi sa biyaya ng pakikidigma.

Tulad ng mga timawa na ganap ding malaya, sila ay hindi maaaring bilhin o ibenta dahil mayroon din silang karapatang mamili ng datu na kanilang pagsisilbihan. Subalit kung ang isang maharlika ay gustong lumipat ng pagsisilbihang datu, kailangan nitong magbayad sa datu na kaniyang iiwan.

Basahin din: Lapu-Lapu
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...