Lider ng Sibiko Josefa Llanes Escoda

Si Josefa Llanes Escoda ay kinilala bilang Lider ng Sibiko, naging tagapagtaguyod ng mga karapatang pangkababaihan sa Pilipinas at naging tagapagturo at tagapagtatag ng Mga Batang Babaeng Tagapagmanman ng Pilipinas (Girl Scouts of the Philippines).

  • Lider ng Sibiko

Josefa Llanes Escoda

Josefa Llanes Escoda
Photo from: Google

Ipinanganak si Josefa Llanes Escoda noong Setyembre 20, 1898 sa Dingras, Ilocos Norte. Siya ang pinakamatanda sa pitong mga anak nina Mercedes Madamba at Gabriel Llanes. Isa siyang balediktoryana sa mababang paaralan at salutatoryana sa Mataas na Paaralan ng Ilocos Norte. Nag-aral siya sa Philippine Normal University o Paaralang Normal ng Pilipinas sa Maynila upang makamtan ang kanyang degri sa pagtuturo, at nagtapos ng may mga parangal noong 1919. Habang naghahanapbuhay bilang isang guro, nakuha niya ang katibayan sa pagkaguro sa mataas na paaralan mula sa Pamantasan ng Pilipinas noong 1922.

Matapos makatanggap ng katibayan sa pagkaguro, naging isa siyang manggagawang panlipunan para sa Kabanatang Pampilipinas ng Amerikanong Pulang Krus (isang kolonya ng Estados Unidos ang Pilipinas noong panahong iyon). Binigyan siya ng Pulang Krus ng isang iskolarsip sa Estados Unidos, kung saan nakapagkamit siya ng degring masteral sa Sosyolohiya.

Basahin: Jose Abad Santos

Ipinadala siya upang sumailalim sa pagsasanay sa Girl Scouting sa Estados Unidos sa ilalim ng sponsorship ng Boy Scouts ng Pilipinas. Nakakuha rin siya ng isang master’s degree sa Social Work noong 1925 mula sa Columbia University, sa pamamagitan ng Red Cross Scholarship. Sa kanyang pagbabalik sa bansa, sinimulan niya ang pagsasanay sa mga kababaihan upang maging mga lider ng Girl Scout at sa huli ay inorganisa ang Girl Scouts of the Philippines.

Sa panahon ng pananakop ng Hapon, siya ay pinapatay noong Enero 6, 1945 sa edad na 46 sa hinala ng pagiging isang taga-simpatya ng mga gerilya. Ang kanyang asawa, si Colonel Antonio Escoda, ay pinatay din noong 1944, kasama si General Vicente Lim. Ang isang kalye at isang gusali sa Maynila ay pinangalanan sa kanyang karangalan at isang monumento ay nakatuon sa kanyang memorya. Inilalarawan din siya sa kasalukuyang 1000-peso bill bilang isa sa tatlong Pilipino na pinaslang ng mga armadong pwersa ng Hapon.

Basahin din: Gabriela Silang
Mga Bayaning Pilipino

ADVERTISEMENT
loading...