Levi Celerio

Si Levi Celerio ay isang Pilipinong Kompositor at tinaguriang “Makata ng Musikang Pilipino” at isang manunulat ng lirika ng mga awit, tula, at palindromo.

Isinilang siya noong ika-30 ng Abril taong 1910 sa Tondo, Maynila. Sa murang edad na 11 taong gulang, nag-aral siya ng biyolin sa isang kagawad ng Philippine Constabulary Band at kalaunan ay naging kasapi siya nito.

Mahigit 4,000 ang kaniyang obra na pumapaksa sa halos lahat ng aspeto ay patungkol buhay ng mga Pilipino, isang patunay ito ng kaniyang kahusayan bilang isang premyadong lyricist.

Basahin: Francisco Santiago

Ang mga obra ni Levi Celerio ay tumalakay sa masaklaw na mga paksa ng pag-ibig, kalikasan, at karaniwang bagay.

Marami rin siyang likhang awit para sa pelikula na umani pa ng mga papuri mula sa mga kritiko tulad ng Sapagkat Kami’y Tao Lamang, Diligin mo ng Hamog ang Uhaw ng Lupa, at Kapag Puso’y Sinugatan.

Ang isa sa pinakatampok na obra ni Levi Celerio at bahagi na ng tradisyong Pilipino ay ang—Ang Pasko ay Sumapit. Bukod sa mga liriko para sa orihinal na komposisyon, may mga isinalin at naisulat din si Celerio na para sa maraming katutubong himig.

Umani ng mga pagkilala at parangal si Levi Celerio tulad ng paggawad sa kaniya ng Pambansang Alagad ng Sining sa Panitikan at Musika noong 1997 sa pangunguna ni Pangulong Fidel V. Ramos. Kinilalara rin siyang isang Kompositor at Prolipikong Lyricista bilang tunay na kaganapan sentimientong makapuso ng sambayanang Pilipino.

Basahin din: Mariano Ponce
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...