La Liga Filipina

Ang La Liga Filipina ay ang samahang itinatag ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal sa Kalye Ilaya, Tondo noong ika-3 ng Hulyo taong 1892.

Ito ang mga panahong umusbong ang militanteng nasyonalismo sa lipunang Filipino. Layunin ng nasabing samahan ang mga sumusunod:

  1. Pagkakaisa ng buong Pilipinas
  2. Pagtataguyod ng mga reporma
  3. Pagbibigay ng suporta sa edukasyon, agrikultura, at komersiyo
  4. Paglaban sa anumang uri ng karahasan at di-makatarungang gawain, at
  5. Pagbibigay ng proteksiyon at tulong ng bawat kasapi sa isa’t-isa.

Sina Ambrosio Salvador, Bonifacio Arevalo, Deodato Arellano, at Agustin de la Rosa ang tumayong Pangulo, ingat-yaman, kalihim at piskal ng nasabing samahan habang may 14 naman itong kagawad, kabilang sina Andres Bonifacio at Apolinario Mabini.

Basahin: La Solidaridad

Tungkuling ng bawat kasapi ng samahang ito na magbigay ng butaw na 10 sentimo sa samahan buwan-buwan na siyang gagamitin sa pagsustento sa masisipag at mahuhusay ngunit maralitang miyembro, sa pagtulong sa mga kasaping nangangailangan ng tulong pinansiyal sa pagpapahiram sa mga nagnanais pumasok sa negosyo o agrikultura, at sa pagpapatayo ng mga tindahang abot-kaya ang bilihin.

Bagama’t hindi subersibo o tahasang lumalaban sa pamahalaan ang La Liga Filipina, masigasig naman itong binantayan ng mga awtoridad ang mga kilos at gawain ng mga kasapi nito sa simpleng dahilan na si Rizal ang nagtatag ng samahan.

Noong ika-7 ng Hulyo taong 1892, pansamantalang natigil ang samahan nang hulihin si Rizal at ipatapon siya sa Dapitan.

Gayunpaman, binuhay muli nina Mabini at Bonifacio ang La Liga Filipina ngunit di-nagtagal ay nagsawa rin ang mga miyembro nito sa pagbibigay ng mga buwanang butaw at sa kawalan ng pananalig na pakikinggan ng gobyerno ang sinusuportahan nilang pahayagan, ang La Solidaridad.

Basahin: Ilustrado
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...