La Independencia

Ang La Independencia ay ang pinakatanyag at pinakamahalagang pahayagang lumaganap upang pukawin ang damdaming Pilipino sa paghihimagsik laban sa España.

Ito ay nailathala at ipinamahagi noong ika-3 ng Setyembre taong 1898 at nagpatuloy hanggang ika-11 ng Nobyembre taong 1900.

Ito ang naging pinakatanyag at mahalagang pahayagan ng rebolusyon na karamihan sa artikulo nito ay sumasailalim sa damdaming nasyonalismo at pagmamahal sa bayan.

Basahin: La Solidaridad

Itinatag ni Heneral Antonio Luna ang La Independencia at siya rin ang nagsilbing direktor nito. Tinulungan siya ng lupong editoryal na binuo ng mga ilustrado at aral sa lipunan.

Narito ang listahan ng mga kontribyutor sa pahayagang ito:

Salvador Vivencio del RosarioEditor
Jose C. AbreuManunulat
Cecilio Apostol Fernando Ma. GuerreroManunulat
Mariano V. del RosarioManunulat
Epifanio de los SantosManunulat
Clemente J. ZuluetaManunulat
Felipe G. CalderonTagabasa ng Pruweba

May mga tanyag ding kontribyutor na kilala sa kasaysayan tulad nina:

La Independencia

Naging kasapi rin ang makatang si Jose Palma—at sa pahayagan niya inilathala ang tula niyang Filipinas na siyang inilapat sa musika ng Marcha Nacional Filipina—ang kinikilala na ngayon bilang Pambansang Awit ng Pilipinas na pinamagatang Lupang Hinirang na isinulat ni Julian Felipe.

Mayroong apat na pahina ang pahayagan ng rebolusyon, at ang isang buong pahina ay nakalaan para sa mga patalastas. Nang sumiklab ang Digmaang Pilipino-Amerikano noong Pebrero 1899, kinailangang asikasuhin ni Heneral Luna ang pakikipaglaban at itinalaga niya ang pamamahala nito kay Rafael Palma.

Nilipat ang tanggapan ng pahayagan sa isang kotse ng tren upang mapadali ang pag-iwas at pagtakas sa pananalakay ng mga Amerikano.

Ang La Patria ay ang naging kauna-unahang pangalan ng pahayagan, ngunit ito ay ginawang La Independencia upang hindi magkaroo ng tensiyon sa pagitan ng mga Pilipino at Español.

Basahin din: La Liga Filipina
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...