Kilusang Propaganda

Ang Kilusang Propaganda ay isang kilusan sa Barcelona, Espanya na sinimulan noong 1872 hanggang 1892. Sinimulan ito dahil sa pagbitay sa GOMBURZA.

Layunin nitong kilalanin ng mga Kastila ang Pilipinas bilang bahagi at lalawigan ng bansang Espanya, pantay na pagtingin sa bawat Pilipino at Kastila sa harapan ng batas, pagkakaroon ng kinatawan sa Cortes Generales ang Pilipinas, pagkakaroon ng sekularisasyon sa mga parokya ng Pilipinas, kalayaan sa pagpupulong ng matiwasay, pagpapalathala at pagsasabi ng mga pang-aabuso at anumang anomalya sa pamahalaan.

Basahin: Huling Paalam

Nilalayon ng Kilusang Propaganda na humingi sa pamahalaang Kastila ng mga reporma sa mapayapang pamamaraan.

Itinatag ito ng mga Pilipinong Ilustrado sa Madrid para sa layuning pampanitikan at kultural sa halip na sundin ang politikal na layunin. Ang mga kasapi ng kilusang ito ay sina Dr. Jose Rizal, Graciano Lopez Jaena, Marcelo H. del Pilar, at ang magkapatid na sina Juan Luna at Antonio Luna.

Ang La Solidaridad ang pahayagan ng mga propagandista na unang inilathala sa Barcelona, Espanya noong ika-15 ng Pebrero taong 1889.

Sa pahayagang ito nalathala angg mga katiwalian sa kolonya ng Pilipinas na natapos ang paglilimbag noong 1895. May mga sipi na palihim na iniluwas sa Pilipinas at lihim namang binabasa sa mga nakapinid na mga pintuan.

Hindi naging matagumpay ang layuning ito dahil sa kakulangan ng pondo, hindi pinakinggan ang mga propagandista ng mga prayle dahil sa hindi pagkakaunawaan sa mga kasapi at pinuno, at mas pinansin ng Espanya ang kanilang panloob na usapin na dapat nilang tugunan.

Basahin din: El Filibusterismo
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...