kamikaze

Ang kamikaze ay tumutukoy sa eroplanong kargado ng mga bomba at kusang pinababagsak sa isang tiyak na target, o kaya sa piloto ng naturang eroplano.

Ang kamikaze ay isang uri ng suicide attack at nangangahulugang banal na hangin sa wikang Hapon.

Noong ika-19 ng Oktubre taong 1944, napagplanuhan at ginawang isang opisyal na taktika ang kamikaze sa Pilipinas, sa isang pagpupulang ng mga opisyal na Hapones sa Clark Air Base sa Pampanga.

Basahin: Labanan sa Pasong Tirad

Kakasimula pa lamang noon ng Labanang Golpong sa Leyte, napagtanto ng mga Hapones ang malaking kalamangan ng mga Amerikano sa bilang ng barko at eroplano. Kaya’t agad na nagpasiya si Bise Admiral Takijiro Onishi na bumuo ng isang pangkat ng mga pilotong kamikaze.

Sinasabing sinambit niya ang, “Sa tingin ko, walang ibang tiyak na paraan upang itaguyod ang operasyon kundi maglagay ng 250 kilogramong bomba sa isang Zero at ibagsak ito sa isang carrier ng Amerika, at nang sa gayon ay hindi ito magamit ng isang linggo”.

Ilan sa mga unang pag-atake ay naganap sa Pilipinas o sa mga dagat nito, tulad ng Labanang Golpo sa Leyte na naganap noong Oktubre 1944, at Labanang Golpo sa Lingayen noong Enero 1945.

Sa kabuuan ng kampanya sa karagatang pasipiko ng digmaan, humigit-kumulang 50 sasakyang pandagat ang pinalubog ng mga kamikaze. Tatlo dito ay ang mga malalaking aircraft carrier, kabilang din ang USS St. Lo na lumubog sa Golpong Leyte at siyang unang pangunahing barkong pandigma na pinalubog ng pag-atakeng ito.

Basahin din: Labanan sa Mactan
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...