Gabbang

Ang gabbang o gambang ay isang saylopong kawayan ng mga Tausug. Pinatutunog ito sa pamamagitan ng pagpupukpok ng martilyo na gawa sa kahoy.

Ang gabbang ay binubuo ng mga tekladong naaayon sa sukat na maliit mula kaliwang bahagi at papalaki papunta sa kanang bahagi.

Nakapatong ang mga ito sa isang hugis rektanggulong kuwadro na gawa sa kahoy. Ang bilang ng teklado ay sang-ayon sa nakasanayang tradisyon ng etnolingguwistikong grupo na tumutugtog nito: mula 3-9 para sa Yakan, 14-24 naman sa Tausug, at 17 para sa Palawan.

Basahin: Tambol

Ang kaayusan ng tono ng mga teklado ay nakabatay sa eskalang septatonic o pitong tono. Ginagamit ang gabbang bilang panimulang musika sa awitan kung saan ito ay tinutugtog nang walang kasaliw.

Sa Tausug—ang gabbang ay pinapatugtog ng mga kababaihan bilang saliw sa mga sekular na awit na kung tawagin ay liyangkit at sindil. Ito ay ginagawa bilang libangan sa kasalan at pagdiriwang ng anibersaryo.

Ang mga Yakan—ay may maliliit na bersiyon ng instrumentong pangmusika na ito, mayroon lamang itong limang teklado na maaaring tugtugin ng isa o dalawang tao. Kung dalawa ang tumutugtog dito, ang isa ay lumilikha ng kombinasyon ng mga tono sa tatlong teklado; ang isa naman ay lumilikha ng regular na ritmo sa natitirang dalawa pang teklado.

Ang mga lalaki naman ng Samal ay tumutugtog din ng gabbang bilang saliw sa mga awit na may temang pag-ibig. Ang bersiyon naman ng Magindanaw ay tinatawag na tamlang, ito ay gumagamit ng mas makapal na kawayan para sa teklado at nakapatong ang mga ito sa mas mabigat na kuwadro. Ginagamit ito para sanayin ang mga bata o matanda na tumugtog ng kulintang.

Basahin din: Banaag at Sikat
Mga Instrumentong Musikal sa Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...