Erehe

Ang erehe ay isang taong mayroong salungat na paniniwala sa laganap na doktrina, gaya ng isang Kristiyano ngunit salungat sa itinuturo ng Simbahang Katolika.

Nagmula ito sa wikang Griyego na hairesis na mayroong kahulugang pili at Latin na haeresis na nangangahulugang “kinabibilangang sektang pampilosopiya”.

Naging mahalagang kasulatan ni St. Irenaeus ang Contra Haereses noong ikalawang siglo na pinasinungalingan ang mga aral ng ibang grupo na taliwas sa Kristiyanismo.

Basahin: Iglesia ni Cristo

Tungkol naman sa erehe at filibustero — dalawang mabigat na kasalanan sa panahon ng pananakop ng Español ang ikaapat na kabanata ng Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal.

Sa kabanatang ito pinaratangang erehe at filibustero ang ama ni Crisostomo Ibarra na si Don Rafael Ibarra kaya siya ay nakulong. Ang paratang na ito ay nakabatay lamang sa pagtanggi niyang mangumpisal.

Gayunpaman, alinsunod sa pagsasalaysay ni Tenyente Guevarra, ang tunay na dahilan ng pag-usig kay Don Rafael ay ang lihim na galit sa kaniya ni Padre Damaso at ang paglaban para sa kapakanan ng mga Indio.

Ginamit lamang sa gayon ang paratang na erehiya upang parusahan si Don Rafael at mamatay sa lumbay bilangguan.

Hinatulan din ng erehiya si Jose Rizal matapos niyang maisulat ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo kaya siya dinakip at binaril sa bagum-bayan.

Basahin din: Felix Manalo
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...