Demokrasya

Ang demokrasya ay sistema ng pamamaraan upang mamahala sa mga mamamayan na humahawak ng kapangyarihan gamit ang mga kinatawan na pinili sa malayang halalan.

Bukod sa malayang halalan na ito, humihingi rin ang isang demokratikong lipunan ng pantay na mga karapatan at pribilehiyo para sa mga tao.

Hinango ang salitang demokrasya sa dalawang salitang Griyego na demos na ang ibig sabihin ay tao at kratos naman na nangangahulugang kapangyarihan —na nasa kamay ng mga tao.

Sa Athens, Greece umusbong ang demokrasya na pinangunahan ni Cleisthenes na kalauna’y binansagang ama ng demokrasyang Athenian.

Basahin: Corregidor

Sa ilalim ng kaniyang pamamahala, naitatag ang unang demokrasya noong 510 BC. Tinawag itong demokrasyang direkta na ang ibig sabihin ay ang lahat ng boto ng mga mamamayang Athenian hinggil sa mga usapin ang nagiging batayan ng mga batas at kalakaran ng kanilang lipunan.

Lahat ng mga mamamayan ay may pagkakataong maging pinuno subalit ito ay nagpapalit-palit sa pagwahak ng puwesto sa pamahalaan.

Sa Pilipinas, may mga taglay na simulaing demokratiko ang ipinroklamang pamahalaan ng Republikang Malolos ngunit hindi nabigyan ng bisa dahil sa naganap na Digmaang Pilipino-Amerikano.

Ipinakilala ng mga Amerikano ang isang demokratikong sistema sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbuo ng partidong politikal at halalan.

Sa 1935 Konstitusyon, sinimulang ilatag ang isang demokratikong politika ng bansa sa pagbibigay ng kapangyarihan sa mga Pilipino na mahalal at mamuno sa kanilang sarili.

Ang Pilipinas ay mayroong dalawang partidong binuo; ang Liberal Party at Nationalist Party na naglalaban para sa puwesto sa pamahalaan.

Nang idineklara naman ang Batas Militar noong Setyembre 1972, nahinto ang kompetisyon ng naturang dalawang partido gayundin ang halalan sa bansa. Nang maibalik ang demokrasya noong 1986, nanumbalik muli ang halalan at nagkaroon na ng maraming partido na naglalaban para sa posisyon sa gobyerno.

Samantala, naging makasaysayan din ang naganap na pagsasabatas ng karapatang bumuto at iba pang mga karapatan sa kababaihan.

Basahin din: Corazon Aquino
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...