Darhata Sawabi

Si Darhata Sawabi ay isang Pilipinang mahusay maghabi na tulad din ni Salinta Monon, ginawaran din siya ng Gawad Manlilikha ng Bayan noong taong 2005.

Tinatawag na pis syabit ang tradisyonal na telang ginagamit ni Darhata Sawabi bilang tapiseriya na ipinambabalot sa ulo ng mga Tausug ng Jolo.

Hinabahi ito ng kababaihan at ipinapasa ang kaalamang ito sa kanilang mga anak na babae. Sa patuloy na paggawa at dedikasyon ni Darhata Sawabi ay napapanatili niya ang sining ng paghahabi ng pis syabit at patuloy ang pagtuturo sa mga kabataang Tausug.

Basahin: Abaniko

Hindi madali ang paghahabi ng pis syabit, sa katunayan ang paggawa pa lamang ng balangkas ng tapiseriya ay inaabot na ng tatlong araw.

Ang proseso ng paggawa nito ay isinasagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng itim at pulang sinulid sa balangkas na gawa sa saging at kawayan.

Tinatayang tatlong buwan ang itinatagal ng paghahabi ng isang pis syabit na may sukat na 39 x 40 pulgada. Kumpara sa habi ng iba, higit na mahal ang presyo ng mga likha ni Darhata Sawabi dahil sa galing niya sa sining na ito at sa hirap ng kaniyang mga disenyo.

Kinikilala ang angking kahusayan ni Darhata Sawabi sa pagsasama-sama ng iba’t-ibang kulay, kapinuhan ng kaniyang paglala, at ang katapatan sa tradisyonal na disenyo ng kanilang pangkat pangkultura.

Silipin din: Pintados Festival

Bukod sa hirap na dulot ng mekanikal na paglikha ng pis syabit, naging pagsubok din para sa kaniyang pamilya ang paglalabanan sa kanilang lugar.

Noong dekada ’70, dalawang beses nilang kinailangang iwan ang kanilang tahanan. Sa pagkakataong iyon, kinailangan din niyang iwanan ang kaniyang hinahabi.

Binuksan niya rin ang kaniyang buhay at bahay sa pagtuturo ng paghahabi sa kababaihan ng kanilang komunidad. Dahil sa dedikasyong ito ni Sawabi sa sining ng paghahabi ng pis syabit sa panahon man ng kapayapaan at kaguluhan, ay patuloy na hahangaan at mapag-aaralan ng ilang henerasyon ang tradisyonal na disenyo ng mga Tausug.

Basahin din: Biko | Panlasang Pinoy
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...