Kasaysayan ng Pilipinas (History)

The History of the Philippines from 1521 to 1898, also known as the Spanish colonial period from 1565, was the period following the arrival of Magellan in the Philippines and during which Spain financed expeditions to the Philippine islands and then ruled them as the Captaincy General of the Philippines within the Spanish East Indies, initially under New Spain until Mexican independence in 1821, which gave Madrid direct control over the area. It started with the arrival in 1521 of European explorer Ferdinand Magellan sailing for Spain, which heralded the period when the Philippines was a colony of the Spanish Empire, and ended with the outbreak of the Philippine Revolution in 1898, which marked the beginning of the American colonial era of Philippine history.

Mga Pista sa Pilipinas (Festivals in the Philippines)

Ang mga pista sa Pilipinas (Festivals in the Philippines) ay mga taunang pinagdiriwang dito sa ating bansa bilang pag-alala sa mga...

Estados Unidos | Kasaysayan

Ang Estados Unidos ng Amerika ay isang republikang pederal na mayroong limampung (50) estado at isang distritong pederal.

Kulintang | Kasaysayan

Ang kulintang ay isang grupo ng walong nakahanay na magkakaibang sukat ng gong na nakapatong sa pahabang kuwadro. Nakatono ito sa...

Katipunan | Kasaysayan

Ang Katipunan ay ang pinaikli at mas kilalang pangalan ng samahang Kataas-taasan Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan na itinatag...

Julian Felipe | Direktor ng Banda ng Unang Republika ng Pilipinas

Si Julian Felipe ay kilala bilang kompositor ng musika at may likha ng Pambansang Awit ng Pilipinas, ang Marcha Nacional Magdalo...

Kubing | Kasaysayan

Ang kubing o jaw's harp ay katutubong instrumento ng mga Pilipino na yari sa kawayang may sukat na 7 pulgada pahaba,...

Erehe | Kasaysayan

Ang erehe ay isang taong mayroong salungat na paniniwala sa laganap na doktrina, gaya ng isang Kristiyano ngunit salungat sa itinuturo...

Balintawak | Kasaysayan

Ang Balintawak ay isang makasaysayang pook na ngayon ay nasa Lungsod ng Quezon. Sa lugar na ito ginanap ang simula ng...

Balete | Kasaysayan

Ang balete tree ay kabilang sa grupo ng mga puno sa Pilipinas na mula sa genus na Ficus o banyan tree...

Balangay | Kasaysayan

Ang balangay o bangkang Butuan kung tawagin ay isang tablang bangka na nakaratig sa isang nakaukit na bangka sas pamamagitan ng...

Balarila | Panitikan ng Pilipinas

Ang balarila ay isang salitang hango sa wikang EspaƱol na nangangahulugang gramatica, at grammar naman sa Ingles. Ito ay ang pag-aaral...

Maharlika | Kasaysayan

Ang Maharlika ay isang uri ng makalumang mandirigma sa sinaunang lipunang Tagalog sa isla ng Luzon na tinatawag naman sa wikang...

Kamikaze | Kasaysayan

Ang kamikaze ay tumutukoy sa eroplanong kargado ng mga bomba at kusang pinababagsak sa isang tiyak na target, o kaya sa...

Saligang Batas | Kasaysayan

Ang Saligang Batas ay ang kataas-taasang batas sa Pilipinas at batayan ng lahat ng batas at opisyal na kalutasang maaaring pagtibayin...

Quezon Memorial Circle | Kasaysayan

Ang Quezon Memorial Circle ay isang pambansang dambana at pambansang liwasan sa Diliman, Lungsod ng Quezon. Isa itong tanyag na palatandaan...

Rehiyon | Kasaysayan

Ang rehiyon ay isang pangheograpiko at pang-administratibong paghahati-hati ng mga kalupaan upang epektibong maorganisa at mapamahalaan ang mga lalawigan.

Popular articles