Bungkaka

Ang bungkaka ay isang instrumentong pangmusikal na gawa sa isang tubo ng kawayan na karaniwang makikita sa Hilagang Luzon.

Hinahati ang itaas na bahagi ng kawayan hanggang sa bandang ibaba. Sa paghahati ng kawayan nito, nagiging pahabang letrang U ang itaas ng magkabilang bahagi nito.

Sa bandang ibaba ng tubo ay may maliit na butas na tinatakpan ng kanang hinlalaki upang mabago ang kalidad ng tunog at tono nito.

Basahin: Bandurria

Ginagamit ang kanang kamay para makalikha ng tunog at inihahampas sa matigas na bahagi ng palad ng kaliwang kamay ang itaas na bahagi ng bungkaka.

Sa isang pangkat ng bungkaka, maririnig ang umuulit na melodiya na epekto ng sabay-sabay na pagpapatunog ng instrumento. Ito ay resulta ng magkakaibang timbre, yari, kapal o nipis ng kawayang ginamit, at pagsabay sa kompas ng pagsara at pagbukas ng butas na inukit sa bungkaka.

May iba’t-ibang tawag din sa instrumentong musikal na ito ang mga entolingguwistikong grupo sa hilagang Pilipinas. Bungkaka ang tawag dito ng mga Itneg, avakko naman para sa mga Bantok, balimbing para sa Kalinga.

Tinatawag din itong bilbil ng mga grupong Itneg, Tinggian at Kankanaey. Pahinghing naman ang ipinangalan ng mga Isneg, at pakkung sa Ibaloy.

Basahin din: Kudyapi
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...