Biak na Bato

Ang Biak-na-Bato ay bahagi ng bulubundukin ng Sierra Madre na matatagpuan naman sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Dinadaanan ito ng isang ilog na may yungib.

Noong panahon ng Himagsikang 1896, nagsilbi itong pugad ng mga Katipunero ng San Miguel at mga karatig bayan.

Taong 1897, nakarating sa biak-na-bato ang hukbo ni Heneral Emilio Aguinaldo na umiiwas mula sa Cavite na magipit ng mga Español. Nagandahan si Aguinaldo nang makita niya ito kaya ginawa niya itong pook pangmilitar at nagpasiyang ilipat dito ang kaniyang himpilan.

Basahin: Katipunan

Noong ika-1 ng Nobyembre taong 1897, itinatag niya ang isang pamahalaang tinatawag ngayong Republikang Biyak-na-Bato batay sa isang konstitusyong binalangkas nina Isabelo Artacho at Felix Ferrer.

Nakasaad sa Saligang Batas ang patuloy na pagpapalaya sa Pilipinas mula sa mga mananakop. Hindi napasok ng hukbong Español ang biak-na-bato.

Gayunpaman, noong Disyembre, isang kasunduan tungo sa pagtigil ng paglalaban ang naisulong sa pamamagitan ni Pedro Paterno. Pinirmahan ni Gobernador-Heneral Fernando Primo del Rivera ang kasunduan noong ika-14 ng Disyembre at ni Paterno bilang kinatawan ni Aguinaldo.

Noong ika-20 ng Disyembre, pinagtibay ng kapulungang rebolusyonaryo sa biyak-na-bato ang papeles na tinatawag ngayong Kasunduang Biyak-na-Bato.

Itinatakda dito ang pagbabayad ng pamahalaang Español ng halagang 800,000 piso kapalit ng boluntaryong pagpapatapon kina Aguinaldo sa Hong Kong at pagsuko ng rebolusyon.

Basahin din: Kartilya ng Katipunan
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...