Baybayin

Ang baybayin ay ang sinaunang alpabeto ng mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Español at bago rin maituro ang alpabetong Romano sa Pilipinas.

Nagmula ito sa salitang baybay ng mga Tagalog na may kahulugang lupaing nasa gilid ng dagat at ng pagbaybay na nangangahulugan ng ispeling.

Ang baybayin ay nasa anyong pantigan na may tatlong patinig at umaabot sa 14 na katinig. Makikita ang mga halimbawa ng baybayin sa Doctrina Cristiana, ang pinakaunang aklat na nailathala sa Pilipinas na isinulat ng mga eksplorer na Español.

Basahin: Barayti ng Wika

Sinasabi na ang lahat ng mga katutubo ay marunong magbasa at magsulat gamit ang baybayin. Balat ng punongkahoy at kawayan ang karaniwang ginagamit upang sulatan ng mga sinaunang Tagalog at inuukit dito ang mga titik sa pamamagitan ng matulis na bagay.

May inilalagay ang mga katutubo na gitling o tuldok sa ibabaw ng katinig bilang tanda sa tunog ng ‘e’ o ‘i’ at sa ilalim naman ay bilang tanda sa tunog ng ‘o’ o ‘u’ kasama ng katinig.

Halimbawa ng Baybayin

Halimbawa ng Baybayin

Isa itong patunay na ang ginagamit na alpabeto ng mga katutubong Tagalog ay ang baybayin dahil ang inukit na sulat sa isang matandang palayok ay natagpuan ng mga arkeologo sa Calatagan, Batangas.

Sa kasalukuyan, ito ay ginagamit pa ng mga mamamayan sa Mindoro at mga taga-Tagbanwa sa Palawan.

Minsan din itong tinawag na alibata ni Paul Rodriguez Verzosa dahil sa kaniyang sapat na impormasyon sa pagsasaliksik niya na ito ay hinango sa alpabetong Arabe na alif, ba, ta.

Gayunpaman, walang patunay sa kasaysayan na mayroong kaugnayan ang baybayin sa alpabetong Arabe.

Basahin din: Wika
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...