Bathala

Ang Bathala ay isang kinikilalang Diyos ng mga sinaunang Tagalog na lumikha sa sansinukob at kumukupkop sa mga tao. Sinasabing nakatiro ito sa kalangitan.

Ang Bathala ang pinakamataas sa mga diyos at diyosa na katulon niya sa pagpapanatili ng katiwasayan ng mundo. Bilang dakilang lumikha at itinuturing na pinaka-makapangyarihan ng mga Tagalog, tinawag rin itong Maykapal.

Ayon sa mga kwento, ang Bathala ay nakapangasawa ng isang mortal na nilalang ngunit namatay ito sa panganganak. Nagkaroon sila ng tatlong anak na magagandang babae, ito ay sina Mayari, ang diyosa ng buwan; Hanan, diyosa ng umaga; at Tala, diyosa ng mga bituin.

Basahin: Anito

Maunawain at maawain ang mga ito ngunit hindi nag-aatubiling magparusa sa sinumang lalabag sa kagandahang-asal. Gayunpaman, madali rin siyang magpatawad kung ang nagkasala ay taimtim na nagsisisi.

Labis ding nagpapakita ang Bathala ng kaniyang pagmamahal sa mga masunurin at mapagkumbaba. Sinasabing ang ganitong paniniwala sa kaniyang katangian ang pinagmulan ng ugaling Pilipino na malimit na pagsambit ng ekspresyong “bahala na”.

Ang bukambibig na ito ay maaaring pinaikling Bathala na o ipinauubaya na ang lahat kay Bathala.

Kung ang salitang ito ay nasa maliliit na titik, ito ay ginagamit ngayon katumbas ng diyos at diyosa sa mitolohiyang Europeo. May paniwala na nilalang na nangangasiwa sa bahagi ng kalikasan at pumapatnubay sa bawat gawain ng tao. Halimbawa na rito ay si Ikapati, ang tagapangalaga ng agrikultura, at si Balangaw ng bahaghari.

Basahin din: Alamat ni Maria Makiling
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...