Batasang Pambansa

Ang Batasang Pambansa ay ang tinatawag sa sangay ng gobyerno na gumagawa ng batas ng Pilpinas noong panahon ng Batas Militar sa ilalim ni Pangulong Marcos.

Ang Batasang Pambansa ay isang kapulungang may isahang kamara na binubuo ng mga naihalal upang kumatawan mula sa probinsiya, distrito, lungsod, at mga sektoral na kinatawan ng kabataan, manggagawa, at magsasaka.

Ang pangkalahatang kapulungan ng Batasang Pambansa ay may kapangyarihang maghalal ng Ispiker, Pangulo, at Punong Ministro—magbalangkas ng mga batas, patibayin ang mga internasyonal na kasunduan, magsagawa ng imbestigasyong makatutulong sa paglikha ng batas, magbalangkas ng badyet ng gobyerno, at magdeklara ng giyera.

Basahin: Araw ng Paggawa

Ito rin ay binuo ayon sa Konstitusyong 1973 na pinagtibay noong ika-17 ng Enero taong 1973 sa bisa ng Presidential Proclamation No. 1102 ni Pangulong Marcos.

Pinalitan ng konstitusyong ito ang uri ng gobyernong umiiral sa Pilipinas mula sa presidensiyal na sistema tungo sa isang binagong parlamentaryong sistema.

Ngunit naging masalimuot ang isinagawang halalan para sa Interim Batasang Pambansa noong ika-16 ng Abril taong 1978. Binoykot ng ilang prominenteng personalidad sa oposisyon ang halalan subalit lumahok dito si Senador Benigno Aquino Jr. kasama ang ilang nakapiit na oposisyonista sa ilalim ng kaalisyong Lakas ng Bayan (LABAN).

Sa kabilang panig naman inorganisa ni Pangulong Marcos ang Kilusang Bagong Lipunan (KBL) ng mga Nacionalista, Liberal, at iba pang partido.

Naging ganap ang kapulungang may isahang kamara na ito noon ika-17 ng Enero taong 1981 at umiral hanggang Pebrero 1986. Binuwag ito ni Pangulong Corazon Aquino noong ika-25 ng Marso taong 1986 sa bisa ng Proklamasyon Blg. 3.

Gayunpaman, nananatili ang pangalang “Batasang Pambansa” para sa gusali at pook sa Lungsod ng Quezon na ginamit ng IBP at ginagamit ngayon ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas.

Basahin din: Saligang Batas
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...