Talumpati

Ang Talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinababatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa mga pangkat ng mga tao. Layunin nitong humikayat, tumugon, mangatwiran, magbigay ng kaalaman o impormasyon at maglahad ng isang paniniwala. Isang uri ito ng komunikasyong pampubliko na nagpapaliwanag sa isang paksa na binibigkas sa harap ng mga tagapakinig.


Ang Talumpati – kailangang isaalang-alang ang nilalaman ng talumpati upang matukoy ang wasto at pinakamabuting paraan ng pagbigkas nito at higit sa lahat dapat matukoy ang layunin at kaisipang nais iparating ng talumpati upang maiabot ito nang malinaw sa mga tagapakinig.

Uri ng Talumpati

  • Talumpating Nagbibigay-aliw – Isinasagawa sa mga handaan, pagtitipon o salu-salo.
  • Talumpating Nagdaragdag-kaalaman – Madalas isinasagawa sa mga lektyur at pag-uulat.

Iba pang uri ng mga talumpati:

  • Impromptu
  • Extempore
  • Isinaulong talumpati
  • Pagbasa ng papel sa panayam o kumperensya

Ayon sa isang eksperto, ang isang mabisang mananalumpati ay kailangang magtaglay ng tatlong katangian:

  1. Kaalaman – Ang isang talumpati upang maging kawiliwili at makabuluhan ay dapat nagtataglay ng kaalaman. Ang mga kaalaman ay maaaring maangkin sa pamamagitan ng pagmamasid, pagbabasa at pag-aaral ng iba’t ibang paksa.
  2. Tiwala sa Sarili – Ang nagtatalumpating may tiwala sa sarili ay tuwid at maginhawa ang tindig. Maluwag ang kanyang kilos at galaw ng kanyang mga bisig. Matatag at matuwid kung siya’y tumingin sa mga nakikinig. Ang anyo niya ay kapapansinan ng kataimtiman at lakas. Maliksi ang kanyang pag-iisip kung kayat hindi nasisira ang pagkakaugnay-ugnay ng kanyang sinasabi.
  3. Kasanayan – Ang isang taong sanay na sa sining ng pagtatalumpati ay malaki ang tiwala sa sarili.

Tingnan:
Mga Talumpati Tungkol sa Edukasyon
Mga Talumpati Tungkol sa Kabataan

ADVERTISEMENT
loading...