Alamat ng Palaka

Ang Alamat ng Palaka at Dagdag Kaalaman sa Palaka

Alam nyo ba na ang Golden poison dart frog ang pinakamakamandag na hayop sa buong mundo. May sukat ito na hindi lalampas sa 2 pulgada. Sa sobrang lakas ng kamandag ng maliit na palaka ay kaya nitong pumatay ng 10 tao sa pamamagitan lang ng isang patak ng lason na nasa katawan nito.

BASAHIN : Kilusang Propaganda | Kasaysayan

Buod ng Alamat ng Palaka

Noong unang panahon, may isang bayan na biniyayaan sa likas na yaman. Sa bayang ito, ang mga pananim ay matataba at hitik sa bunga. Ang kanilang mga gubat ay puno ng mga mababangis na hayop at iba’t ibang klase ng punong kahoy. Ang mga alagang hayop ay matataba at malulusog. Maging ang kanilang mga ilog at batis ay hitik sa mga isda na puwedeng makain. Napakaganda ng lugar at masasabi ng sinumang makakita sa bayang ito na sadya ngang pinagpala ang lugar.

Subalit kahit gaano man kaganda ang isang lugar may mga punto pa din na yung ibang nakatira dito ay grabe kapangit ang ugali ng mga tao rito.

Ang mga taong bayan ay sakim at mapagmataas. Madalas nagkakaroon ng mga away sa pagitan ng mga magkakapitbahay sapagkat ayaw nilang magbigayan. Sa halip na tumulong sa kanilang kapwa ay pulos ang pansariling kapakanan ang iniisip nila.

Ultimo may mga dayo o bisita na dumating sa bayan ay hindi rin sila ligtas sa kanilang pagmamalabis, hindi nila tinatanggap ng malugod ang kanilang mga bisita sa halip ay pinalalayas nila ang mga ito.

Lalo na ang mga bisita at dayo na sa tingin nila ay walang pakinabang, sa isip kasi nila ang mga taong dumadayo sa kanilang lugar ay nais lamang na nakawin ang kanilang mga likas na yaman kaya’t pinagtatabuyan nila ang lahat.

Isang araw may dalawang bata ang naligaw sa bayan. Mukha pagod na pagod ang mga bata at tipong malayo pa ang pangangailangan, naghanap ang mga bata ng masisilungan.

At nagawi sila sa may batis, nang makita ng mga bata na malinis ang tubig ay iniunat nila ang kanilang mga kamay upang makainom.

BASAHIN : MRT Stations | Linyang Dilaw

Ngunit bago pa man din umabot ang kanilang mga kamay sa tubig ay may narinig silang mga boses na sumisigaw. Lumingon ang mga bata at nakita ang mga taong bayan na nanlilisik ang mga mata sa galit. Pilit na pinalalayas ng mga ito ang dalawa.

Nakiusap ang mga bata na kung puwedeng maka-inom ng tubig dahil sa nanunuyo na ang kanilang mga lalamunan sa uhaw, at kahit ano pa mang pagmamakaawa at paghingi ng pahintulot ay hindi pa din pumayag ang mga taong bayan.

Hindi nila pinainom ang mga bata. higit pa roon, tumalon sila sa batis at hinalo sa pamamagitan ng kanilang mga paa ang tubig nang sa gayon ay naging putikan ito at tiyak na hindi makakainom ang dalawang bata.

Lingid sa kaalaman ng mga ito na ang dalawang batang pala na nagmamakaawang makiinom ng tubig ay mga diwata na nagpapanggap lamang.

Kaya biglang lumiwanag ang langit at ang buong kapaligiran pagkatapos ay, nag simula nang magsalita ang diwata na galit na galit sila sa kasakimang pinakita ng mga taong bayan.

Kaya pinarusahan ng mga diwata ang mga ito na manatili sa putikang iyon at doon manirahan, Ang kanilang bayan ay maglalaho dahil sa hindi sila karapatdapat sa kayamanang kanilang tinamasa.

BASAHIN : Mariano Ponce | Talambuhay

Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang mga diwata ay nagbago na ang anyo ng mga tao. Bigla silang lumiit at nagkaroon ng mga mahahabang binti. Lumaki din ang kanilang mga mata at humaba ang mga dila.

Simula noon ay sa putikan na nga naninirahan ang mga ito. Binabantayan ang sa akala nila ay ang dating mayaman nilang bayan. Sa ngayon tinawag silang mga palaka at napakaingay na nagmamando sa lahat na lumayas.

Naghahanap ka pa ba ng ibang kwentong Alamat bukod sa Alamat ng Palaka? Maaring pindutin lamang ang link na ito ( Mga Alamat | Panitikan ng Pilipinas )

ADVERTISEMENT
loading...