ALAMAT NG MANGGA

Ang Alamat ng Mangga at Pangunahing Tauhan nito

  • Aling Manggita: Nanay ni Juan, Pedro at Tom
  • Mang Pangga : Tatay ni Juan, Pedro at Tom
  • Juan, Pedro at Tom : Anak ng Mag asawang Manggita at Pangga

Noong unang panahon, may mag-anak na nakatira sa isang bayan sa Zambales. Masisipag ang mag-asawa ngunit ang kanilang tatlong anak na binata ay napakatamad.

Pinababayaan nila ang kanilang matatandang magulang na magsaka upang sila’y may makain. Pinagsabihan ng mag-asawa ang magkakapatid na tumulong naman sana ngunit hindi sila sumusunod. Minsan naman ay pinag-aawayan pa nila kung sino ang dapat tumulong sa bukid.

BASAHIN : Alamat ng Saging

Mang Pangga : “Ano kaya ang mangyayari sa ating mga anak kapag tayo ay nawala na?” (Nag-aalalang tanong)

Aling Manggita : “Kailangan matuto ang ating mga anak,” sagot naman ng matandang babae.

Isang araw ay kinausap ng mag-asawa ang tatlong anak.

Mang Pangga : “Mga anak, ang mayamang lupain natin ay may taglay na ginto. Subalit makukuha nyo lang ang ginto kung inyong paghihirapan,”

( Dugtong ni Aling Manggita )

Aling Manggita : “Kailangan matuto kayong magtrabaho, mga anak. Matatanda na kami at ayaw naming magutom kayo kapag kami’y wala na

Pedro :nay, Itay, bakit walang almusal?” sigaw nila ngaunit walang sumagot sa kanila.

Naghanap sila nang naghanap ngunit hindi na nila nakita ang magulang. Gutom at pagod na sila kaya’t napilitan silang maghanap ng makakain. Hindi sila sanay magtrabaho kaya’t labis na nahirapan ang tatlo. Noon nila naalala ang sinabi ng magulang.

Juan :“ diba Sabi ni Itay, may ginto sa ating bakuran, subalit saan kaya natin ito mahahanap?” tanong ng panganay na si Biboy.

BASAHIN : Alamat ng Bahaghari

Halos araw-araw ay nilibot ng magkakapatid ang bakuran. Hinahanap nila ang gintong sinasabi ng ama. Hanggang isang araw, may nakita silang dalawang kakaibang halamang tumubo sa kanilang bakuran. Noon lang sila nakakita ng ganoong uri ng halaman.

Inalagaan ng magkakapatid ang dalawang halaman. Nararamdaman nilang may kinalaman ang mga halamang ito sa nawawala nilang magulang. Naging masisipag na rin ang magkakapatid at natutong magtanim. Kung hindi nga naman sila kikilos ay hindi sila kakain.

Isang araw ay napansin ng magkakapatid na namumunga na ang dalawang punong kanilang inalagaan. Isang umaga’y napansin nilang ang mga berdeng bunga ay nagkulay-ginto. Pumitas ng isa si Biboy at tinikman ito.

Tom : “Wow! Ito na yata ang pinakamasarap na prutas na natikman ko,” halos pasigaw na sabi niya nang matikman ang prutas.

Pedro : “Ito ang gintong sinasabi nina Itay at Inay! Makatutulong sa atin ang mga punong ito ngunit kailangan munang mamunga at paghirapan bago maani ang matatamis, mababango, kulay ginto, at hugis-pusong bung.,”

Juan : “Mahal na mahal talaga tayo nina Inay at Itay. Kahit wala na sila ay nag-iwan sila ng alaala ng malilinis at mabubuting puso nila. Kaya siguro matatamis ang mga prutas na ito.” dugtong pa niya

BASAHIN : Pinoy Jokes

Nakilala ng lahat ang masarap na prutas na tinawag nilang mangga mula sa pinagsamang pangalan nina Aling Manggita at Mang Pangga, ang mabubuting mag-asawang nagsakripisyo para sa mga anak at para sa lahat ng taong hanggang ngayon ay patuloy na nakakain ng masarap na bunga ng mangga.

Naghahanap ka pa ba ng ibang kwentong Alamat bukod sa Alamat ng Mangga ? Maaring pindutin lamang ang link na ito ( Mga Alamat | Panitikan ng Pilipinas )

ADVERTISEMENT
loading...