Alamat ng Gagamba

Alamat ng Gagamba at Dagdag kaalaman

Hindi alam ng nakararami na importante ang gagamba sa loob ng bahay. Akala lang ng ilan ay nakakatakot ang mga maliit na insektong ito pero may hatid itong benepis­yo sa loob ng bahay. Sa pag-aaral ay nalaman na ang gagamba ay mahalaga sa kalikasan at sa ating indoor ecosystem. Pinoprotektahan ka nito sa mga pesteng organismo.

Ang mga gagamba ay may iba’t ibang klase, iyong laging nakatago na agresibo pero hindi naman delikado at ang iba naman ay kumakain ng kapwa nila gagamba.

Buod ng Alamat ng Gagamba

Si Gamba ay isang manghahabi, Siya ay pinakamahusay sa lahat ng manghahabi sa kanilang komunidad.

Sapagkat alam niyang siya ang pinakamagaling, taas noo siya at walang sinumang pinapansin.

Babaeng kapatid : ” Ate, pahiramin mo naman ako ng karayom na pamburda mo, pwede v

Gamba : Lumayo-layo ka nga rito, huwag mo nang mahiram hiram ang pamburda ko, baka masira lang ito wala kang perang ipambabayad dito. Layo !

Napaiyak ang kapatid na babqe ni Gamba, naramdamanan niyang hindi siya itinuturing na kapatid ng ate, parang galit

maya-maya, ang kapatid na lalaki naman ang lumapit kay gamba.

Lalaking kapatid : “Ate, Ate tulungan mo naman ako, Pakisulsi naman ang napunit na kamiseta ko

Gamba : Lumayo ka nga dito, Istorbo ka talaga, doon ka sa nanay magpasulsi, Walang ginagawa, Sige Layo ka rito, Layo!!

Narinig ng ina ang mapagmataas na tinig ng anak, nagpupuyas ang damdamin ng kahabag-habag na ina. Gusto sana niyang saktan si Gamba subalit nag pigil siya.

Ina ni Gamba : Sumusobra kana Gamba. Obligasyon mong pakitaan ng mabuting asal ang mga kapatid mo. kung humihingi sila ng tulong, tulungan mo, hindi lang kapatid mo ang dapat pagpakitaan mo ng kagandahang-loob, lahat ng nangangailangan ay dapat mong kalingain.

Parang walang narinig si Gamba, patuloy pa din itong humabi ng tela mula sa mga sinulid na nasa ikitan niya.

Isang araw inaya na naman si Gamba ng ina niya upang kumain.

Gamba : Ano ba kayo! iniistorbo na naman ninyo ako. Di ba ninyo nakikitang hindi pa ako tapos sa hinahabi ko?

Ina ni Gamba : Ba… Baka magkasakit ka ha!, Iha, kung malilipasan ka sa pagkain.

Gamba : ” Wala akong pakeelaman ”

Ina ni Gamba : ” Gambaa! kasalanan sa diyos ang pagtanggi mo sa pagkain. ”

Gamba : ” Ano bang kasa-kasalanan, wala akong pakialam kung kasalanan man un, inuulit ko. Pabayaan nyo ninyo ako sa ginagawa ko! ”

Ina ni Gamba : “Sana patawarin ka ni Bathala. ”

Babaeng kapatid : “Sana humabi ka nalang ng humabi” ( Inis na hiling ng kapatid niyang babae.

Lalaking kapatid : Oo nga sana humabi ka nalang ng humabi ( Dugtong ng kapatid niyang lalake )

Ang hiling ng magkapatid ay dininig ni Bathala. Sa isang makapangyarihang tinig ay narinig ng lahat ang galit nito. Naging mapagmataas ka sa kakaunting kaalamang bigay ko sa-iyo, di mo kinakalinga ang mga kapatid mo, na kailangan tulungan.

hindi mo rin binigyan ng puwang sa puso ang magulang mo! pati na mga biyaya sa hapagkainang dulot ko ay tinalikuran mo. bilang parusa sayo, paghahabi nalang ang gagawin mo araw araw, oras-oras, minu-minuo

Pagkasabi nito ay biglang nawalang parang bula si Gamba, Isang insektong paikut-ikot na humahabi ng sapot ang naiwan sa silyang kinauupuan ng dalaga.

Sa awa sa anak ay napahagulgol ang ina at marahang hinaplos nito ang insekto at tinawag itong gamba-gamba.

Magmula noon si Gamba ay tinawag nang Gagamba na araw at gabi ay walang tigil sa paghabi, hindi ng sinulid kundi ng sapot niya.

At iyan ang pinagmulan ng Alamat ng Gagamba

Naghahanap ka pa ba ng ibang kwentong Alamat bukod sa Alamat ng Gagamba? Maaring pindutin lamang ang link na ito ( Mga Alamat | Panitikan ng Pilipinas )

ADVERTISEMENT
loading...