Alamat ng Bigas

Dagdag kaalaman sa Alamat ng Bigas

Ang bigas ay isang karaniwang kataga para sa kiniskis na palay na tinanggal ang ipadarak, at germ nito. Pinapakinis ito pagkatapos makiskis, na nagbibigay sa produkto ng maliwanag, maputi, at makintab na anyo. Yayamang mayroong mga diyetetikang fiber ang darak nito, mayroong mga bitamina at mineral ang germ nito, at tinanggal ang panlabas na aleurone layer nito, isang walang laman na gawgaw lamang ang bigas.

BASAHIN : Bulalo | Panlasang Pinoy

Ang buod ng Alamat ng Bigas

Noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay nabubuhay lamang sa pagkain ng prutas, gulat, ibon at mga hayop-gubat na kanilang nahuhuli sa kagubatan. Ang pagbubungkal ng lupa ay wala pa sa isip nila, Ang pagmamanukan at pag-aalaga ng iba pang hayop ay hindi nila alam. Umaasa lamang sila sa mga pagkaing dulot ng kalikasan.

kaya sa ganitong sistema, hindi sila nagtatagal sa isang lugar, lpalipat-lipat sila ng tirahan sa oras na wala nang makuhang pagkain sa isang lugar, pumupunta sila sa lugar na mayroon silang makakain at pag wala na ay lilipat silang muli.

Ang ating mga ninuno ay labis-labis na nagpapasalamat sa bathala, sapagkat sa kanilang kulay na kayumanggi at sa kanilang kinagisnang mga tradisyon at kontento na sila sa ganito.

BASAHIN : Menudo | Panlasang Pinoy

Ang mga kalalakihan ay nanghuhuli ng hayop sa giubat samantalang ang mga kababaihan at mga bata ay nanghuhuli ng isda, namimitas ng prutas at gulay.

Ang lahat ng kanilang mahuhuli at maani ay kanilang pinagsasama-sama at pinaghahatian ng pantay-pantay para sa kanilang buong barangay.

Minsan nakaabot sa malayong lugar ang mga kalalakihan sa paghahanap ng usa. Nakarating sila sa mga bundok ng Cordillera.

Isang araw bago magtanghali dahil sa layo at labis na pagod ay nagpahinga sila sa ilalim ng isang puno, at lahat sila ay gutom na gutom na.

Sa kanilang pagpapahinga ay may namataan silang isang grupo ng tao na kakaiba sa kanilang anyo, inakala nilang mga bathala ang kanilang nakit. Tumayo sila at nagbigay galang sa mga ” Bathala “

Natuwa sa kanila ang mga ” Bathala ” inanyayahan sila upang dumalo sa ikanilang pagtitipon tumulong ang mga kalalakihan sa paghahanda ng mga pagkain. Kinatay nila ang mga hayop at inihaw.

Maya-maya’y may inilabas na bumbong ng kawayan ang alipin ng mga ” Bathala ” ang laman ng kawayang ito ay mapuputing butil at pagkaluto nito ay isinalin ang lutong puting butil sa dahon ng saging na nakalatag sa hapag kainan.

Ang hapag ay napapalamutian na ng mga prutas, lutong karne ng hayop, gulay at mga inumin.

Noong una ay ayaw kumain ng mga puting butil ang mga bisita. Akala nila ay mga bulati ang mga puting butil.

BASAHIN : Halo-Halo | Panlasong Pinoy

Isang kalalakihan : ” Hindi kami kumakain ng mga uod ”

Bathala : Ang mga puting butil na iyan ay hindi uod. Iyan ay mga nalutong bigas. ang tawag namin diyan ay kanin. Galing sila sa aming pananim na aming inaalagaan at pinalalaki. Hali kayo, tikman ninyo ito. Pagkatapos ninyong kumain ay maari ninyo kaming patayin kung may maradaman kayong kakaiba sa inyo katawan.

Pagkatapos kumain ay nakaramdam ng panibagong Iakas ang mga bisita, hindi dahil sa sila ay nabusog kungdi dahil sa kinain nilang mga puting butil. Nagpaalam silang lahat sa mga “Bathala.”

Bago lumisan ang mga bisita, bawa’t isa sa kanila ay pinabaunan ng mga “Bathala” ng isang sakong palay.

Bathala : “ito ang palay, bayuhin ninyo ito upang maalis ang balat nito linisin ninyo at hugasang mabuti, ilagay ito sa loob ng bumbong ng kawayan. Lagyan ng kaunting tubig. Ilagay ninyo ito sa ibabaw ng apoy hanggang sa maluto.

Isang kalalakihan : Pagkatapos pwede na silang kainin ?

Bathala : Ito ay magiging kanin. Ang pagkaing ito ay nakapagpapalakas ng katawan. Ang ibang palay ay pagyamanin ninyo upang maging binhi. Itanim ninyo ito pagsapit ng tag-ulan. Pag sapit naman ng tag-araw ay maaari na ninyo itong anihin. Humayo kayo at ipamalita ito at ituro sa inyong mga kasamahan. Turuan ninyo silang magbungkal ng lupa. Makikita ninyo at kayo ay uunlad at hindi na kayo magpapalipat-lipat pa ng tirahan..”

BASAHIN : Kadayawan Festival | Kasaysayan

Matapos magpasalamat sa mga “Bathala,” ang mga bisita ay nagbalik na sa—kanilang tribu. Sinunod nila ang bilin ng mga “Bathala.” Tinuruan nila ang kanilang mga kasamahan sa pagbubungkal ng lupa at sa pagluluto ng mga puting butil. Ang ibang barangay ay gumaya na rin sa kanila.

Magmula noon ang pagbubungkal ng lupa ay naging isang hanapbuhay na ng mga tao at ang bigas o kanin ang naging pangunahing pagkain natin.

Naghahanap ka pa ba ng ibang kwentong Alamat bukod sa Alamat ng Bigas ? Maaring pindutin lamang ang link na ito ( Mga Alamat | Panitikan ng Pilipinas )

ADVERTISEMENT
loading...