Alamat ng Bayabas

Ang Alamat ng Bayabas at Pangunahing tauhan nito

  • Sultan Barabas : ang malupit na Sultan
  • Mangingisda : Mister ng Magdadaing
  • Magdadaing : Misis ng Mangingisda
  • Binatilyo : Anak ng Mangingisda at magdadaing

Noong unang panahon may isang sultan na ubod ng lupit at hindi kumikilala ng katarungan. Siya si Sultan Barabas. Lubha siyang kinatatakutan ng mag nasasakupan dahil sa kanyang kalupitan.

Ang salita ni Sultan Barabas ay batas. Wala siyang iginagalang sa kanyang pagpaparusa. Matanda at bata, lalaki at babae ay pinarurusahan niya. Mabigat ang parusang ipinapataw niya sa mga nakagagawa ng kahit maliit na kasalanan.

BASAHIN : Bugtong Tagalog Part 2

Araw-araw ay nabibihisan siya ng magagara at mamahaling damit, saganang-sagana din siya sa masasarap na pagkain, si Sultan Barabas ay palaging may suot na gintong korona na ipinasadya pa nya sa malayong bayan, at ang koronang ito ay hindi nya hinuhubad saan man siya magpunta sapagkat ito ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagiging mataas sa lahat.

At kahit sagana siya sa kayamanan, pagkain at magagarang kagamitan, gayunman ay ubod naman siya ng damot. Walang pulubi ang nakahihingi sa kanya ng tulong o kahit konting pagkain. Hindi katakataka na ang kanyang malawak na hardin na may tanim ng iba’t-ibang punong namumunga ay hindi niya hinahayaang mapasok ninuman.

Siya lamang at ang mag aliping tagapitas ng mga bungangkahoy ang nakakapasok doon. Mas mabuti pa sa kanya ang mabulok ang mga bunga ng puno kaysa ipakain sa iba.

Isang araw ay may isang mangingisda ang ipinadakip ng sultan sa kanyang mga tauhan. Ang dahilan ay masyado itong ginabi sa pangingisda. Walang awa niyang ipinakulong ang pobreng mangingisda

Nakarating sa asawa ng mangingisda ang nangyari. Agad nagtungo ang babae sa kaharian ng sultan kahit malalim na ang gabi, walang takot na nagtuloy sa palasyo ang asawa ng mangingisda Kinatok nito ang natutulog na sultan, Dahil naabala sa tulog ay galit na galit na bumangon ang sultan.

Nang malaman ng sultan kung anong isinadya ng babae at bakit siya nito inistorbo sa pagkakatulog ay mas lalo itong nagalit, sa halip na maawa sa babae ay ipinakulong niya ito.

BASAHIN : Funny Jokes ( Tagalog )

At matapos hulihin ang babae at isamang ikulong kung nasaan ang asawa niya, magkahalong saya at pangangamba ang nararamdaman ng babae, masaya siya sapagkat kahit nakakulong sila magkasama naman sila ng asawa niya, nangangamba siya sapagkat may anak silang binatilyo na naiwan at hindi nila alam ngayon kung sinong mag aasikaso nito

Subalit hindi nila alam na ang kanila palang anak na binatilyo ay inaalagaan ng mga diwata sa gubat at araw araw nila itong binibigyan ng pagkain.

Isang araw, naisipan ng binatilyo na puntahan si Sultan Barabas. Ibig niyang hilingin dito na palayain na ang ina at ama. Sinamahan siya ng mga diwata sa pagtungo sa palasyo.

Nang makarating ang binatilyo sa palasyo at nakaharap niya ang Sultan tahasang nagsalita ang binatilyo at Sinabi nito na dapat siyang bigyan ng sultan ng pagkain dahil ang kinakain nito ay ang isdang pinaghirapang hulihin ng kanyang ama at idinaing ng kanyang ina.

Hindi pumayag si Sultan Barabas. Sa halip ay tinawanan lang siya nito, kaya sa inis ng binata dali-daling inagaw ng binatilyo ang gintong koronang suot ng sultan at tsaka nagtatakbo sa malawak na hardin ni Sultan barabas.

BASAHIN : Alamat ng Makahiya

Agad naman siyang hinabol ng sultan upang bawiin ang korona subalit sa sobrang bilis tumakbo ng binatilyo ay kahit anong gawin niya ay hindi niya ito maabutan, hanggang sa sa naisipan nitong magpahinga at umupo sa tabi ng isang puno.

Napagod ng husto ang si Sultan barabas at humihingal ito, habol hininga ang sultan habang dakot ang dibdib na naninikip at hindi nagtagal ay bigla na lamang ito natumba sa kanyang kinauupuan at agad binawian ng buhay.

Makalipas ang ilang araw inilibing na si Sultan Barabas kung saan siya mismo binaiwan ng buhay kasabay noon ay nagkaroon na ng bagong Sultan, at ang sultan na ito ay mabait at makatarungan kumpara kay barabas.

Binuksan ng bagong sultan ang hardin para sa lahat para naman wala ng magutom sapagkat pwede na silang kumuha at kumain ng mga bungang kahoy, at makalipas ang ilang araw may mga taong nagsabi na may napansin silang bagong halaman na tumubo sa pinaglibingan ni Sultan barabas.

Hinayaan nila itong tumubo at lumaki at nang magbunga ito, tinikman ng mailan-ilan ang bunga nito at agad napangiwi

” Ang pait!” sabi ng isa. “Simpait ng ugali ni Sultan Barabas “

Nang magsilaki na ang mga bunga at muli nilang tikman ay nasabi ng ilan: “Ang asim. Sing- asimng mukha ni Sultan Barabas!”

“Kung gayon ay si Barabas ang punong iyan!” sabi ng marami.

Nang mahinog ang mga bunga ay nasarapan ang lahat dahil matatamis ang mga iyon. Mula noon ay nakagiliwan ang bunga ng puno at nang lumaon ay tinawag na Bayabas at diyan nag tatapos ang Alamat ng Bayabas.

Naghahanap ka pa ba ng ibang kwentong Alamat bukod sa Alamat ng Bayabas? Maaring pindutin lamang ang link na ito ( Mga Alamat | Panitikan ng Pilipinas )

ADVERTISEMENT
loading...