Abakada

Tinatawag na Abakada ang pangkat ng mga titik o letra sa wikang Tagalog at kumakatawan ito sa apat na unang titik na a,b,c at d (A-Ba-Ka-Da).

Ang abakada ay binubuo ng 20 titik, lima rito ang tinatawag na patinig at labing-lima ang katinig.

PatinigKatinig
AB
EK
ID
OG
UH
L
M
N
Ng
P
R
S
T
W
Y

Ang mga titik na ito ay ginagamit sa pagtuturo ng Wikang Pambansa bilang pagsunod sa atas ng 1935 Konstitusyon.

Ginamit ang abakada sa aklat ng balarila ni Lope K. Santos at ilang henerasyon ng mga mag-aaral ang natuto ng wika sa pamamagitan nito.

Sinusundan naman ng abakada ang papantig na pagbigkas ng mga titik ng wikang Tagalog na kalapit na kalapit rin sa mga sagisag ng baybayin—ang sinaunang paraan ng pag-sulat ng mga Tagalog.

Basahin: Tula o Panulaan

Mapapansin lamang na ang E-I at O-U ay kinakatawan ng isang tunog sa baybayin kaya tatlo lamang ang patinig ng lumang alpabetong ito.

Nag-dulot ito ng kalituhan noon at hanggang ngayon dahil nabibigkas nang magkaiba ang E sa I at ang O naman sa U.

Gayunpaman, sa pagbabago ng Wikang Pambansa tungo sa panitikan ng Pilipinas ay nadagdagan ang titik ng abakada. Pinalitan ito ng pinagyamang alpabeto na may 31 titik noong dekada 1970.

Labing-isang titik ang idinagdag mula sa alpabetong Español. Kaugnay ng 1987 Konstitusyon at ng nagpapahayag sa Filipino bilang Wikang Pambansa, nirebisa at naging 28 ang titik ng alpabeto ng wikang Filipino.

Pinanatili ang 20 titik ng abakada kasama ang mga titik na C, F, J, Ñ, Q, V, X, Z at tinawag alinsunod sa alpabetong Ingles maliban sa katutubong NG at Español na Ñ.

Idinagdag ang mga naturang titik upang kumatawan sa mga tunog na wala sa orihinal na abakada ngunit nasa Ingles at Español at ilan sa mga katutubong wika ng Pilipinas.

Basahin din: Sawikain
Panitikan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...