Abaka

Ang abaka ay isang uri ng sinulid, seda o himaymay na gawa sa saha ng puno ng saging o tinatawag nating Musa Textilis sa wikang Latin.

Sa Pilipinas lamang makakakita ng ganitong uri ng puno na nagbibigay ng ganitong klaseng produkto na talaga namang mapapakinabangan ng mga tao.

Gawa rin sa abaka ang sikat na papel sa mundo na kung tawagin ay Manila Paper o Papel de Manila.

Basahin: Abaniko

Ang mga katutubo sa Pilipinas ay pinaniniwalaang nagmula ito sa rehiyon ng Bicol. Gayunpaman, noong 1521 ay lumitaw na ang abaka sa listahan ng mga salita na tinipon ni Antonio Pigafetta, ang tagapagsalaysay ng paglalakbay ni Ferdinand Magellan.

Inilarawan ni Pigafetta ang damit na isinusuot ng mga katutubo sa Cebu na gawa ito sa abaka. Nangangahulugang matagal nang laganap sa kapuluan ang paghabi ng tela gamit ang abaka.

May ulat din na ginagamit itong pansapin sa paa at katulad ng sandalyas na tinatawag na alpargatos ng mga EspaƱol.

Napakaraming kapaki-pakinabang na gamit ang nagagawa ng abaka sa ekonomiya. Ang mga himaymay o hibla nito ay hinahabi upang maging tela na ginagamit sa paggawa ng damit o kurtina.

Talaga ngang hindi maikakaila na napakayaman ng bansang Pilipinas sa iba’t-ibang uri ng materyales upang gawing produkto na makakatulong sa panghanap-buhay ng isang pamilya.

Kaya dapat nating pangalagaan ang ating kalikasan dahil isa ito sa nagbibigay sa atin ng oportunidad para maghanap-buhay tulad ng likas na yaman.

Basahin din: Karunungang Bayan
Kasaysayan ng Pilipinas

ADVERTISEMENT
loading...